Weergaven:
Omschrijving van de functionaliteit
Op de pagina Contractdetails zijn de gegevens van het contract inzichtelijk, is het mogelijk om het originele contract te openen en de contractdetails te wijzigen. Meer weten? Lees hier verder.
 

Hoe werkt de functionaliteit?
Hieronder volgt een uitleg over het bekijken van de details van een contract in een aantal stappen:

 1. Klik op Contracten en klik op de Contractnaam om de details van een contract te bekijken.
 2. De pagina Contractgegevens opent. Deze pagina is als volgt opgebouwd:
  • Bovenin zijn er een aantal acties mogelijk via de drie knoppen:
   • Ga terug: Klik op het pijltje terug om het overzicht Contracten te openen
   • Bewerk: Het is mogelijk om de vastgelegde details te wijzigen. Meer weten? Lees hier verder.
    1. Download bestand: Klik hier om het originele bestand van het contract of bijlage te openen. 
    2. Archiveer: Klik hier om het contract naar het archief te verplaatsen. Meer weten? Lees hier verder.
  • Onder de kop Contractdetails staan de volgende details:
   • Bedrijf: Het bedrijf dat gekoppeld is aan het afgesloten contract.
   • Leverancier: De leverancier waarmee het contract is afgesloten.
   • Contractnaam: De naam van het contract.
   • Categorie: De categorie van het contract geeft aan bij welk bedrijfsonderdeel het contract hoort. Denk hierbij aan Facilitair, HRM, Lease of Verzekeringen.
   • Contactnaam: Kies (optioneel) om hier de naam van een contactpersoon in te voeren.
   • Contract Manager: Per contract is het mogelijk om vast te leggen welke gebruiker de verantwoordelijke is, ook wel de Contract Manager. Klik op het veld om een drop-down lijst van de gebruikers in Contract Management te openen en selecteer de juiste gebruiker. Let op: Deze gebruiker moet de rol Contractviewer of Contracteditor hebben.
  • Onder de kop Termijnen staan de volgende details:
   • Onbepaalde tijd: Vink uit als het contract een einddatum heeft. Vink aan wanneer het gaat om een doorlopend contract zonder einddatum. 
   • Startdatum: Dit is de datum waarop het contract in gaat, ook wel de ingangsdatum van het contract.
   • Einddatum: Dit is de datum waarop het contract afloopt en niet meer actief is. 
   • Notificatiedatum : De notificatiedatum waarop er actie moet worden ondernomen om het contract te verlengen, te vernieuwen of te beëindigen. Op deze datum verstuurt Blue10 een notificatie over het contract. 
   • Opzegdatum: Dit is de datum waarvoor het contract uiterlijk opgezegd dient te worden als het gewenst is om het contract te beëindigen.
  • Onder de kop Financieel staan de volgende details:
   • Voeg prijssectie toe: Wanneer je op Voeg prijsselectie toe klikt opent de prijssecties. Het is mogelijk om meerdere prijssecties aan een contract toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan een maandelijkse abonnementskosten en eenmalige implementatiekosten. 
   • Prijsomschrijving: Vat hier kort samen wat voor kostenpost het betreft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘Installatie’, ‘Abonnement’ of ‘Huur’. 
   • Prijs: Hier wordt de afgesproken prijs getoond per tijdsperiode. De tijdsperiode is zichtbaar in het veld Prijs eenheid.
   • Prijs eenheid: Dit is de eenheid die hoort bij de afgesproken prijs. Dit kan een tijdsperiode zijn, maar ook een eenmalige kostenpost.  Wanneer gekozen wordt voor een tijdsperiode, verschijnt naast Totale waarde per jaar een suggestie voor de totaalprijs onder Gebruik berekende waarde. Deze suggestie is de berekening van de prijs maal de periode. In het geval van een prijs van € 100,- per maand, zal de voorgestelde waarde dus € 1.200,- zijn.
   • Totale waarde per jaar: De waarde van het contract is de prijs van het contract gebaseerd op jaarbasis. Dit zijn de kosten van het contract voor 1 jaar, ongeacht de duur van het contract. Bij de velden Prijs en Prijs eenheid is inzichtelijk wat de kosten per tijdseenheid is. Zodra  een tijdsperiode bij prijseenheid wordt gekozen, verschijnt naast Totale waarde per jaar een suggestie voor de totaalprijs onder Gebruik berekende waarde.  
  • Onder de kop Variabelen zijn, afhankelijk van het segment van het contract, variabelen van het contract inzichtelijk. Wanneer bijvoorbeeld het segment ‘’Lease auto’’ is gekoppeld aan het contract, worden hier variabelen zoals het kenteken, fiscale waarde en kilometerstand zichtbaar.
  • Onder de kop Notities is het mogelijk om notities vast te leggen bij een contract. Dit kan in het tekstveld. Na het opslaan van de notitie, is deze bij het contract zichtbaar met de naam van de gebruiker die de notitie heeft geschreven. Bij iedere notitie is het mogelijk om deze te bewerken met het potloodje of te verwijderen met de prullenbak.
  • Onder de kop Tags is het mogelijk om tags te koppelen aan een contract. Hierdoor is het makkelijk om bepaalde contracten terug te zoeken.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101
.