Weergaven:
Deze informatie is niet van toepassing voor gebruikers die werken met de boekhoudsystemen MS Dynamics NAV & FinMaster.
 
Omschrijving van de functionaliteit
In het valideerscherm is het mogelijk om een document te valideren en te coderen. Valideren is het controleren van de door het systeem herkende kopgegevens. Meer weten over het valideren van kopgegevens? Lees hier verder. Wanneer een document vanuit Blue10 wordt geboekt in het boekhoudsysteem is het vereist om deze te coderen. Coderen is het ingeven van boekingsregels.
 
Hoe werkt de functionaliteit?
Volg de volgende stappen:
  1. Klik op het Dashboard op Valideren of open via Importeren > Valideren het valideerscherm. 
  2. Doorloop de velden van de kop. Meer weten over het valideren van kopgegevens? Lees hier verder.
  3. Wanneer er een voorkeur is ingesteld voor de betreffende leverancier in het boekhoudsysteem, wordt er een automatisch boekingsvoorstel getoond. Als er nog geen voorkeuren zijn ingesteld, staan er lege boekingsregels. Doorloop de boekingsregels en zorg dat er geen velden die rood omrand zijn zodat de codering sluitend is. 
    • Gegeven wijzigen: Door in het eerste veld van de eerste regel dubbel te klikken worden de verschillende opties getoond. 
    • Extra regel toevoegen: Met de Tab-toets is het mogelijk om na de eerste regel door te tabben om een nieuwe regel aan te maken. Het is ook mogelijk om op het +-teken te klikken voor de regel.
    • Regel verwijderen: Klik op het - -teken voor de regel om deze te verwijderen.
  4. Als alle kopgegevens zijn gevuld en (indien van toepassing) de codering sluitend is, wordt het uitroepteken bij het betreffende document groen. Klik dan op Opslaan om het document door te zetten voor verdere werking. Let op: Blijft het uitroepteken oranje? Een oranje uitroepteken betekent dat de codeerregels nog niet valide zijn. Controleer in de codeerregels de velden die rood omrand zijn. In deze velden staat bijvoorbeeld nog niks gevuld of is onjuist ingevuld. Boven de codeerregels is terug te vinden welk bedrag nog moet worden gecodeerd. Wanneer alle bedragen goed zijn ingevuld, wordt het uitroepteken groen en zijn de codeerregels sluitend.
Tip: Maak gebruik van boekingstemplates voor het versnellen van het coderen en boeken van documenten. Hierdoor is het niet nodig om iedere keer de boekingsregels handmatig aan te maken. Meer weten? Lees hier verder.
Tip: In het valideerscherm is het mogelijk om gebruik te maken van sneltoetsen op het toetsenbord. Meer weten? Lees hier verder.
 
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.