Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit
Een directe inkoopfactuur maakt het mogelijk om direct de voorraad bij te werken door een financiële boeking te maken zonder het aanmaken van een bestelling en ontvangst in Exact Online. In Blue10 is het mogelijk om op de codeerregels het artikel en het aantal in te vullen. Vervolgens wordt automatisch de voorraad in Exact Online bijgewerkt en de financiële boeking snel en eenvoudig verwerkt in de administratie. 

Let op: Om gebruik te maken van het verwerken van directe inkoopfacturen, is het vereist om twee velden in Blue10 te activeren. Meer weten? Lees hier verder: https://help.blue10.com/knowledgebase/article/KA-01463/nl-nl

Hoe werkt de functionaliteit?
Volg de volgende stappen:

  1. Open het valideerscherm (Dashboard > Valideren of Importeren > Valideren) en valideer de kopgegevens. 
  2. Vul op de codeerregels het artikel en het aantal te boeken artikelen. Wanneer er wordt gewerkt met één magazijn in Exact Online moet het magazijn hier ook worden gevuld. 
    Let op: Blue10 vult altijd een grootboekrekening, dus ook als er wordt gewerkt met bestellingen. Exact Online kent geen grootboekrekening op een directe inkoopfactuur dus vult Blue10 een standaard grootboekrekening. Deze grootboekrekening wordt niet meegegeven naar Exact Online. In Exact Online komt de boeking dus, zoals altijd, op een artikel te staan. In het financiële deel van Exact wordt de boeking geboekt op de grootboekrekening die in Exact Online is ingegeven bij ‘Te ontvangen facturen/goederen’.
  3. Verwerk na het valideren de directe inkoopfactuur zoals bekend in Blue10. Een directe inkoopfactuur volgt hetzelfde verwerkingsproces als financiële boekingen. Doordat er een artikel staat gevuld in de regels, wordt de factuur als directe inkoopfactuur in Exact Online geboekt.

Let op: In Blue10 is het mogelijk om de kostenpost en eventuele doorbelasting mee te geven. Meer weten? Lees hier verder.

Let op: Wanneer het gewenst is om een directe inkoopfacturen te boeken als credit, inclusief project, kostenpost en doorbelasten, is dit niet mogelijk. In Exact Online is er geen mogelijkheid om een credit door te belasten op een project. Er volgt dan de melding ‘Rij: 1 - Aantal - Een negatieve waarde is niet toegestaan Aantal - Niet toegestaan: Negatief’. Bij Exact Online kan deze functionaliteit als wens worden aangegeven.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.