Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit
Via Beheer > Bedrijven is het mogelijk om onbeperkt bedrijven aan te maken. Het kan voorkomen dat een document is gekoppeld aan een verkeerd bedrijf/administratie. Bij het importeren of tijdens het splitsen of valideren is het mogelijk om het bedrijf van het document te wijzigen. Na het boeken van het document in het boekhoudsysteem is dit niet meer mogelijk.

Hoe werkt de functionaliteit?
Importeren:
In Blue10 is het mogelijk om per administratie/bedrijf gebruik te maken van een Blue10 e-mailadres voor het ontvangen van documenten. Meer weten? Lees hier verder.

Splitsen:
In het splitsscherm (Dashboard > Splitsen of Importeren > Document splitsen) staan de documenten klaar om te splitsen. Wissel in de gekleurde balk van administratie door op de naam van de administratie te klikken en een keuze te maken in het dropdown menu.

Valideerscherm:
In het valideerscherm (Dashboard > Valideren of Importeren> Valideren) is het mogelijk om in het veld Administratie het bedrijf te wijzigen.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.