Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit
Bij het verwerken van een document is er de optie om een omschrijving vast te leggen om bijvoorbeeld het document later makkelijker op te zoeken. Wanneer de omschrijving altijd hetzelfde is, kan Blue10 de omschrijving standaard invullen na het vastleggen van de (dynamische) omschrijving van het document. Blue10 doet dit op basis van leverancier. 
 
In de dynamische omschrijving is het mogelijk om vaste waarden, maar die wel verschillen per document, zoals bijvoorbeeld factuurdatum of factuurnummer, vast te leggen. Ook is het mogelijk om vaste tekst vast te leggen.  
Voorbeeld: Voor de maandelijkse Blue10 factuur kan de dynamische omschrijving bijvoorbeeld ‘’[Naam relatie] factuur m.b.t. [Factuur maand] [Factuur jaar]’’ zijn. Blue10 vult dan als omschrijving ‘’Blue10 B.V. factuur m.b.t. september 2023’’. 
 
Hoe werkt de functionaliteit? 

Volg de volgende stappen:

 1. Het vastleggen van een dynamische omschrijving kan op twee manieren: 
 • Tijdens het valideren van een document in het valideerscherm: Open het valideerscherm (via Dashboard > Valideren of Importeren > Valideren). Type in het veld Omschrijving het [-teken om een dynamische omschrijving vast te leggen. 
 • Tijdens het aanmaken van een boekingstemplate: Open het valideerscherm (via Dashboard > Valideren of Importeren > Valideren). Klik naast het veld Boekingstemplate op + om een nieuw boekingstemplate aan te maken. In het veld Standaard omschrijving is het mogelijk om een dynamische omschrijving vast te leggen door in het veld te klikken. 
 1. Vul het veld Omschrijving of Standaard omschrijving met vaste tekst of met één of meerdere vaste waarden: 
 • Naam relatie: Blue10 vult standaard de naam van de leverancier of de klant in de omschrijving. 
 • Factuurnummer: Blue10 vult het unieke en opvolgende nummer van de factuur in de omschrijving. 
 • Factuurdatum: Blue10 vult de datum waarop de factuur is gemaakt in de omschrijving. 
 • Factuur jaar: Blue10 vult het jaartal van het jaar waarin de factuurdatum valt in de omschrijving. 
 • Factuur maand: Blue10 vult de maand, uitgeschreven in letters (zoals bijvoorbeeld ‘maart’), waarin de factuurdatum valt in de omschrijving. 
 • Rap. Datum: Blue10 vult de datum waarop de factuur in het boekhoudsysteem is geboekt in de omschrijving. 
 • Factuur maandnummer: Blue10 vult de maand, in cijfers (zoals bijvoorbeeld ‘3’ in het geval van de maand maart), waarin de factuurdatum valt in de omschrijving. 


 
Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.