Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit

Via Inkoop, Verkoop of Pakbon in het menu is het mogelijk om het Documentenoverzicht te openen. Dit overzicht toont, op basis van de filters, de documenten in Blue10. Iedere gebruiker kan de kolommen van dit overzicht wijzigen naar wens.

Hoe werkt de functionaliteit?
Volg de volgende stappen:

  1. Open via Inkoop, Verkoop of Pakbon het Documentenoverzicht per documenttype.
  2. Klik in het overzicht op de knop Kolominstellingen om de kolommen van het Documentenoverzicht te wijzigen:
    • Vink het veld boven de kolom aan zodat de kolom zichtbaar is in het overzicht.
    • Vink het veld boven de kolom uit zodat de kolom niet zichtbaar is in het overzicht.
  3. Klik tot slot op Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Blue10 onthoud de wijzigingen en toont voortaan het Documentenoverzicht met de opgeslagen wijzigingen
    • Let op: Klik op Annuleren om de wijzigingen niet op te slaan.

Let op: Blue10 slaat de wijzigingen op per Documentenoverzicht op basis van documenttype. Dit betekent dat de wijzigingen op bijvoorbeeld het Documentenoverzicht: Inkoop niet gelden voor het Documentenoverzicht: Verkoop.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.