Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit
Bij het behandelen van een inkoopfactuur geef je aan welke vervolgactie je naar een gebruiker wilt uitvoeren. Deze acties kan je bij iedere inkoopfactuur handmatig uitvoeren, maar het is ook mogelijk terugkerende acties vast te leggen in een suggestieroute.

Een suggestieroute is een voorgestelde actie voor een gebruiker. De gebruiker moet deze actie wel nog zelf uitvoeren bij iedere factuur en heeft de mogelijkheid om af te wijken van de suggestie.
Een voorbeeld hiervan is het goedkeuren van een factuur waarbij een goedkeurder standaard de suggestie ‘Goedkeuren voor betaling’ krijgt. De gebruiker moet deze actie wel nog uitvoeren, maar heeft ook de mogelijkheid om van deze suggestie af te wijken als de factuur bijvoorbeeld niet klopt.


Hoe werkt de functionaliteit?
Volg de volgende stappen voor het openen van het Suggestieroute overzicht en het aanmaken van een suggestieroute in het Beheer:

 1. Klik op Beheer > Suggestieroutes.
 2. De pagina is als volgt opgebouwd:
  • Aan de linkerkant is het viaNieuwe route mogelijk om een nieuwe suggestieroute aan te maken.
  • Aan de rechterkant is het mogelijk om het overzicht te filteren op kenmerken.
  • Het overzicht toont alle actieve en inactieve suggestieroutes van alle administraties in de Blue10 omgeving. De kolommen geven een inzicht in de opbouw van een suggestieroute. Door te klikken op de regel is het mogelijk om de suggestieroute te bewerken en meer details in te zien.
 3. Klik op Nieuwe route om een nieuwe suggestieroute aan te maken en doorloop de volgende velden: 
  • Bedrijf: Geef aan of de suggestieroute geldt voor alle administraties/bedrijven of voor één administratie/bedrijf. Let op: Bij de optie Alle is het niet mogelijk om de suggestieroute op basis van leverancier, kostenplaats, kostendrager, grootboek of project in te richten.
  • Laatste actie: Vul hier de laatste actie die is uitgevoerd op een factuur vóórdat de route start.
  • Ligt bij: Selecteer hier de gebruiker waar de factuur op dat moment ligt, dus naar wie de Laatste actie is uitgevoerd. Tip: In de historie van een factuur vind je de voorgaande actie (Laatste actie) en de gebruiker waar de factuur op dat moment ligt (Ligt bij). Lees de acties in de historie van beneden naar boven.
  • Huidige status: Vul hier de huidige status waarin de factuur zich bevindt als de suggestieroute moet starten. De huidige status is altijd in de kop van de factuur terug te vinden bij het veld Status.
  • Actie: Vul hier de actie die Blue10 als suggestie moet geven.
  • Stuur naar: Selecteer hier de gebruiker naar wie je de actie wil uitvoeren.
  • Status nieuw: Blue10 vult hier automatisch de nieuwe status van de factuur als de actie is uitgevoerd. Dit is een direct gevolg van de voorgaande status en de uit te voeren actie.
  • Standaardtekst: Dit veld is optioneel. Vul hier de tekst die bij het uitvoeren van deze suggestieroute standaard zichtbaar is in het veld Opmerking en de historie bij een factuur.
  • Vaak is het niet nodig om voorwaarden in te stellen, omdat de Laatste actie al beperkend genoeg is. Onder Extra instellingen is het mogelijk om de suggestieroute op meerdere kenmerken of voorwaarden in te richten. 
 4. Klik op Opslaan om de suggestieroute aan te maken. Deze is direct actief.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.