Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit
Op de Documentdetailpagina: Inkoop staan details over de verwerking van de inkoopfactuur. Daarnaast is ook een afbeelding van de inkoopfactuur zichtbaar. Boven de afbeelding staan, afhankelijk van de instellingen, tabbladen waaronder het tabblad Andere facturen leverancier. Op dit tabblad is het mogelijk om andere inkoopfacturen van de leverancier te bekijken en te vergelijken met de huidige factuur.

Hoe werkt de functionaliteit?
Volg de volgende stappen:

 1. Klik op het tabblad Andere facturen leverancier.
 2. Het tabblad is als volgt opgebouwd:
  1. Via de pijltjes is het mogelijk om te bladeren naar oudere facturen van de leverancier.
  2. Per factuur zijn de volgende gegevens inzichtelijk:
   1. Factuur ligt bij: Geeft aan of de inkoopfactuur bij een gebruiker, groep of archief ligt.
   2. Goedgekeurd door: Geeft aan welke gebruiker of groep de inkoopfactuur heeft goedgekeurd. Wanneer hier geen gegeven staat, is de inkoopfactuur nog niet goedgekeurd.
   3. Vervaldatum: Geeft de vervaldatum van de inkoopfactuur weer.
   4. Betaaldatum: Geeft de datum weer waarop de inkoopfactuur is betaald. Wanneer hier geen gegeven staat, is de inkoopfactuur nog niet betaald.
  3. Onder de gegevens van de oudere inkoopfactuur staat een afbeelding van de inkoopfactuur.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.