Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit
Een dispuutfactuur is een factuur die niet akkoord is, bijvoorbeeld vanwege een foutieve prijs, hoeveelheid of tenaamstelling. In Blue10 is het niet mogelijk om een factuur af te keuren, maar wel op afwachten te zetten. Met het uitvoeren van de actie In Dispuut Zetten geeft een gebruiker aan dat er actie is ondernomen om de factuur te corrigeren. De gebruiker kan bijvoorbeeld om een creditnota vragen. Wanneer de creditnota is ontvangen, kan deze ook worden verwerkt in Blue10 waardoor de debet- en creditfactuur met elkaar worden vereffend in het boekhoudsysteem. De factuur met status 'Afwachten' kan dan ook verder worden verwerkt.

Hoe werkt de functionaliteit?
Volg de volgende stappen:

  1. Open via Inkoop > Documentenoverzicht: Inkoop de betreffende inkoopfactuur.
  2. Voer onder het kopje Actie de actie In Dispuut zetten uit naar jezelf of Inkoopadministratie en vul in het veld Opmerking context toe waarom de inkoopfactuur op afwachten staat. Door het vullen van een opmerking is in de historie van de inkoopfactuur zichtbaar waarom deze op afwachten staat.
  3. Klik op Uitvoeren. Zodra de credit is ontvangen, komt deze bij de verantwoordelijke gebruiker terecht. De dispuutfactuur kan op dat moment alsnog worden goedgekeurd om deze verder te verwerken.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.