Weergaven:

Deze informatie is alleen van toepassing voor gebruikers die werken met de boekhoudsystemen Exact Online, AFAS (uitgestelde kosten), Unit4 (Web APi) Blue10 API.

Omschrijving van de functionaliteit
Met een transitorische boeking worden kosten verdeeld over periodes waarop deze kosten betrekking hebben. In plaats van de kosten te boeken in de periode waarin de inkoopfactuur is ontvangen, wordt de boeking verspreid over meerdere periodes. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse betalingen van verzekeringen waarvan je de kosten wil uitsmeren over alle maanden van het jaar. Hiervoor gebruik je uitgestelde kosten.

Let op: Om gebruik te maken van uitgestelde kosten moet allereerst deze optie aangezet worden in de instellingen van het bedrijf. Ga naar Beheer > Bedrijven > [selecteer bedrijf] > Codeerinformatie en selecteer in het veld Codeer op uitgestelde kosten Ja. Klik op Opslaan.


Hoe werkt de functionaliteit?
In het Valideerscherm zijn de kolommen Van en Tot toegevoegd aan de boekingsregels. In deze kolommen vul je respectievelijk de begin- en einddatum in. In het onderstaande voorbeeld wordt een kostenfactuur van een energiemaatschappij verwerkt die in januari ontvangen is, maar waarbij de kosten betrekking hebben op de periode januari t/m december.Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101