Weergaven:

Let op: Deze functionaliteit geldt alleen voor gebruikers die werken met MS Navision, Business Central, Finance & Operations, Navision AX 2009 en FinMaster.

Omschrijving van de functionaliteit
Binnen Blue10 maken we gebruik van zelflerende documentherkenning waardoor deze herkenning steeds beter wordt. Gebruikers zijn gewend om ieder document, per stuk, deze herkende gegevens handmatig te valideren.

Wellicht komt het voor dat je documenten van bepaalde leveranciers eigenlijk altijd direct door kan zetten, omdat alle gegevens correct herkend zijn. Met behulp van data die we beschikbaar hebben in relatie tot de documentherkenning, kan Blue10 dit bevestigen. De functionaliteit Fast Verify toont gebruikers, op basis van data, een overzicht van documenten die een gebruiker in één keer kan valideren. Dit zonder ieder document individueel te beoordelen at tijd bespaart.

Let op: De Fast Verify draait op dit moment in bèta, dit betekent dat de basis van de Fast Verify staat. Voor verdere ontwikkeling en verbetering, hebben we input nodig van de gebruikers, die de Fast Verify in de praktijk gebruiken. Met deze input kunnen we ervoor zorgen dat de Fast Verify helemaal aansluit op jullie behoeften om het factuurverwerkingsproces nog makkelijker en sneller te maken. Ook aan de slag met de bèta versie? Neem contact op met onze Customer support.

Hoe werkt de functionaliteit?
De documenten gaan net zoals de andere documenten door de documentherkenning. Aan de hand van de herkende waarden, doet Blue10 een voorstel voor welke waarden gevuld moeten worden op het document. Blue10 vergelijkt het voorstel van de waarden met de laatste tien documenten van de betreffende leverancier. Blue10 kijkt hierbij naar:

  • Zijn er waarden aangepast bij het valideren van deze laatste tien documenten?
  • Komt het factuurnummer overeen met die op de laatste tien documenten?
  • Wijkt het bedrag niet teveel af van de laatste tien documenten?


Blue10 geeft ieder document een score en op basis daarvan wordt de factuur in de Fast Verify getoond:


Indien er velden niet herkend zijn door Blue10 en er dus geen voorstel is voor welke waarden gevuld moeten worden op het document, dan komt dit document niet naar voren in de Fast Verify. Het is namelijk niet mogelijk om een factuur door te zetten zonder ingevulde waarden. Velden kunnen niet worden aangepast in de Fast Verify, want het doel is om in één keer meerdere documenten door te zetten. Alle andere documenten komen wel naar voren in de Fast Verify.

Naast de documenten die een waarde missen en dus via het valideerscherm verwerkt moeten worden, blijft het mogelijk om alle andere documenten op iedere moment in het valideerscherm te verwerken.

Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.