Weergaven:

Omschrijving van de functionaliteit
Met een handmatige koppeling is Blue10 niet gekoppeld aan een boekhoudsysteem. Hierdoor is het niet mogelijk om de leveranciers over te halen vanuit het boekhoudsysteem. Om gebruik te maken van leveranciers dien je deze te importeren.

Hoe werkt de functionaliteit?
Importeren door middel van een CSV-bestand
Een CSV-bestand met leveranciers moet bestaan uit de volgende kolommen:

  • Leveranciers nummer;
  • Leveranciers naam;
  • BTW nummer;
  • IBAN nummer.

Stapsgewijs leggen we uit hoe je het CSV-bestand importeert in Blue10 :

 1. Klik op Beheer en kies voor Leveranciers.
 2. Klik op Importeer leveranciers.
 3. Doorloop de volgende velden:
  • Bedrijf: Selecteer het zojuist aangemaakte bedrijf of een ander gewenst bedrijf waarvan je de leveranciers gaat importeren.
  • Selecteer .csv file om te gebruiken: Upload het CSV-bestand.
 4. Klik op Volgende.
 5. Geef in het veld Scheidingsteken het scheidingsteken in het CSV-bestand aan. Kies uit ; (dubbele punt komma) of , (komma) en klik op Volgende.
 6. Vul in het volgende scherm de volgende velden:
  • Sla eerste # regels over: Bepaal of de Blue10 dienst de eerste X aantal regels moet overslaan.
  • Leveranciers toevoegen over vervangen: Geef aan of je de huidige lijst met leveranciers wilt vervangen of de leveranciers in het CSV-bestand wilt toevoegen aan de huidige lijst met leveranciers.
  • Code in boekhoudsysteem / Naam / Btw-nummer / IBAN nummer: Geef aan welke kolom in het CSV-bestand bij welk veld hoort.
 7. Klik op Importeer data.
 8. Blue10 importeert de leveranciers en geeft aan of de leveranciers wel of niet succesvol zijn verwerkt. Via Beheer > Leveranciers zijn de leveranciers te raadplegen.


Heb je hier vragen over?
Stuur een e-mail naar support@blue10.com of bel naar +31 88 2583101.